موضوع جستجو: فلو تصفیه آب خانگی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . فلو (محدود کننده)تصفیه آب خانگی اورجینال تایوان : ای بنام فلو یا محدودکننده تنظیم میشود و علاوه بر تثبیت فشار اسمز از بیرون رفت بیش از حد آب پساب جلوگیری یا محدود میکند. در تصفیه آب خانگی معمولا
۲ . دستگاه تصفیه آب خانگی 8 مرحله ای آروتک ROTECمدل R0 8 GOLD PLUS : دستگاه تصفیه آب خانگی آروتک ROTEC- مدل R0- 8 GOLD PLUS هشت مرحله با افزایش فیلتر محافظ ممبران وفیلتر قلیایی . مخزن تانک پک تایوان و شیر اهرمی فانتزی. هوزینگ ها