موضوع جستجو: ppm - ۲ مورد پیدا شد

۱ . اجرت تعویض فیلتر تصفیه آب خانگی و سرویس دستگاه : خدمات دستگاه تصفیه آب خانگی در کلیه مناطق تهران بدون هزینه ایاب و ذهاب برای مشترکین محترم و با قیمت متعارف با فاکتور نگین تصفیه انجام میگردد. اجرت خدمات
۲ . TDSمتر سختی سنج آب 3 دکمه : الی 70 ppm میباشد.(سختی آب پایین مخصصوصا زیر 10 مناسب نبوده و نزدیک به آب مقطر 0 ppm میباشد) استفاده از فیلتر مینرال و فیلتر قلیایی در دستگاه تصفیه آب جهت